برای یکی از اسطوره های جوانی ام...

بعضی نام ها برای من یک اسطوره اند. اسطوره برای من قله است. هیچوقت قله مقصدم نبوده است. فقط به آن نگاه می کنم. کیف می کنم. نگاهت که به قله باشد سرت بالاست. ناچاری بالا بروی... باقی اش مهم نیست...

و امروز یکی از اسطوره های جوانی ام, مریم میرزاخانی, ریاضی دان ایرانی دانشگاه استنفورد, به عنوان اولین زن جهان برنده جایزه فیلدز شد. جایزه ای که معروف به نوبل ریاضیات است ( جایزه های جناب نوبل به ریاضیات تعلق نمی گیرد).

آنقدر خوشحال شدم که دلم می خواست همه بدانند. بدانند که این جایزه یعنی چه. بدانند که وقتی یک زن  این جایزه را ببرد یعنی چه. بدانند که اگر جوانی اش را در غربت گذرانده باشد به عشق این روزها یعنی چه. بدانند که اگر بیشتر هم تیمی های المپیادی اش در یک سانحه تصادف رفته باشند و او از معدود بازماندگان آن حادثه باشد یعنی چه. بدانند که عشق به دانستن, به حل مساله, به ریاضی یعنی چه. بدانند که یک ذهن زیبا یعنی چه.

به احترامت تمام قد می ایستم خانوم میرزاخانی...

  

/ 1 نظر / 37 بازدید
ندای عدالت

تبریک برای این جایزه ارزشمند برای یکی از اسطوره های زندگیتان و مهم تر از همه تبریک به این بانوی ریاضی دان ایرانی برای به ثمر نشستن نتیحه زحماتش... امیدوارم بیشتر از این نامشان در جهان بدرخشد... اسطوره ها همیشه دست نیافتنی می مونند و همیشه با لبخند و تمامی وجود به آنها نگاه میکنیم[لبخند]