آینده... گذشته... و دیگر هیچ...

من نمی فهمم حال یعنی چه. زمان دو قسمت است. آینده و گذشته. به این ترتیبِ آینده و سپس گذشته معتقدم. آینده ابتدا می آید. در ذهن زندگی می کند. می ماند تا لحظه وقوعش. یا به همان شکل به وجود می آید یا عوض می شود. از آن به بعد دیگر گذشته است، به هر شکلی که باشد. و آینده های دیگر در ذهن ساخته می شوند... گذشته می شوند... و هذا دور باطل...

/ 2 نظر / 44 بازدید
ندا

این روزها همه زمان ها اسیر روزمرگی شده خصوصا حال و همین طور آینده...

ژوان

از این نقطه نظر بهش نگاه نکرده بودم... جالب بود... یه جورایی همین طوری هم هست... خیلی از اتفاقای حال ما، همون چیزاییه که براشون نقشه کشیدیم، حالا یا بهشون رسیدیم یا نه... ولی یه چیزایی ام هست که همون لحظه به وجود میاد... اتفاقایی که هیچ نقشه ای براشون نداریم... خودشون میان و رو زندگی ما، حتی رو آینده ای که ترسیم کردیم برای خودمون تاثیر می ذارن...